BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 189 obręb Tuchlin

W załączeniu treść obwieszczenia
Pliki do pobrania: