BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2013

Usługi w zakresie projektowania: ZADANIE NR 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy – Lipińskie; ZADANIE NR 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1676N od drogi Nr 1867N – Zalesie od km 1+805 do km 3+033; ZADANIE NR 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1660N DK nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska od km 17+000 do km 18+439 - ulica Konopnickiej w Białej Piskiej;
Data powstania: środa, 15 maj 2013 14:28
Data opublikowania: środa, 15 maj 2013 14:32
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 maj 2013 17:18
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1181 razy