BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 grudnia 2009

Wiadomości

Uchwała nr XXXIV/206/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/206/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano - zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 grudnia 2009

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.II.3431/ 22 /2009

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.II.3431/ 22 /2009 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz G.7001/4/2009 nieruchomości przenaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.7001/4/2009 nieruchomości przenaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 grudnia 2009

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2009 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 grudnia 2009

Wiadomości

obwieszczenie na przejscie pod rzeką Wejsunek

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie na przejscie pod rzeką Wejsunek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2009

Wiadomości

obwieszczenie na wykonanie pomostu jez. bełdany

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie na wykonanie pomostu jez. bełdany - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie G.7001/1/2009 o sprzedaży nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie G.7001/1/2009 o sprzedaży nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 grudnia 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 50/118/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10 grudnia w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/118/09 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10 grudnia w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 12 grudnia 2009

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/23/2009

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/23/2009 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia w m. Szymki

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia w m. Szymki - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gospodarstwu Rybackiemu "Mikołajki" Sp z o. o. w Mikołajkach zezwolenia na stawianie przestaw w obwodzie rybackim jeziora Bełdany w zlewni rzeki Pisy Nr 48

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gospodarstwu Rybackiemu "Mikołajki" Sp z o. o. w Mikołajkach zezwolenia na stawianie przestaw w obwodzie rybackim jeziora Bełdany w zlewni rzeki Pisy Nr 48 - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie na przejście kolektora rzeka Święcek

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie na przejście kolektora rzeka Święcek - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztpowych z ul. Długiej i Pionierów do rzeki Pisy

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztpowych z ul. Długiej i Pionierów do rzeki Pisy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 grudnia 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Piskiego z dnia 20.02.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22 / 2009 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 grudnia 2009

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie na przejscie kolektora sanitarnego pod rzeką Kuloną

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie na przejscie kolektora sanitarnego pod rzeką Kuloną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu działki o nr 1147/28 obręb Pisz 1 do rzeki Jagodnia

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu działki o nr 1147/28 obręb Pisz 1 do rzeki Jagodnia - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu meliracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu meliracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 grudnia 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 grudnia 2009

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/ 23 /2009

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/ 23 /2009 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian