BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/4/2009 nieruchomości przenaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, pod zabudowę budynkami garażowymi. Forma sprzedaży - przetarg ustny ograniczony.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 30.11.2009 r.

     

Wykaz G.7002/1/2009

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży, podanych do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

     
położenie nieruchomości

miasto Biała Piska ul. Sikorskiego,

     

numer księgi wieczystej

KW OL1P/00025628/3,

     

Lp

Numer działki

Powierzchnia w ha

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena
-działki
-gruntów wspólnych w zł

Razem cena gruntu
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1

273/2

273/75

0,0021

0,1910

-

21/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

1.066+22% VAT

880+22%VAT

1.946+22% VAT

2

273/2

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT 754+22%VAT

1.753+22% VAT

3

273/2

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

4

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

5

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

6

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

7

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

8

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

9

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

10

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

11

273/3

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

12

273/3

273/75

0,0021

0,1910

-

21/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

1.066+22% VAT

880+22%VAT

1.946+22% VAT

13

273/3

273/75

0,0021

0,1910

-

21/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

1.066+22% VAT

880+22%VAT

1.946+22% VAT

14

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

15

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

16

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

17

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

18

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

19

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

20

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

21

273/4

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

22

273/4

273/75

0,0021

0,1910

-

21/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

1.066+22% VAT

880+22%VAT

1.946+22% VAT

23

273/4 273/75

0,0021

0,1910

-

21/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

1.066+22% VAT

880+22%VAT

1.946+22% VAT

24

273/5

273/75

0,0021

0,1910

-

21/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

1.066+22% VAT

880+22%VAT

1.946+22% VAT

25

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

26

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

27

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

28

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

29

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

30

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

31

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

32

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

33

273/5

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

34

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

35

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

36

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

37

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

38

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

39

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

40

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

41

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

42

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

43

273/6

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

44

273/7

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

45

273/7

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

46

273/7

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

47

273/7

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

48

273/7

273/75

0,0021

0,1910

-

21/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

1.066+22% VAT

880+22%VAT

1.946+22% VAT

1.

      Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą       Nr XXV/154/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały przeznaczone                  do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego
do mieszkańców budynków mieszkalnych nr 19b, 21, 21b, 21c, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego, przy zasadach, że właściciel lokalu może nabyć jedną działkę pod budowę garażu wraz z udziałem w działce do wspólnego użytkowania, przy czym współwłaścicieli lokalu traktuje się jako jednego właściciela.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
4. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
Koszt postępowania ponosi nabywca.
5. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
6. Na teren działek od nr 273/27 do 273/75 (stary numer działki 273/19) została wydana decyzja Burmistrza Białej Piskiej nr BIRG 7331-33/88 z dnia 04.11.2008 r. o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy – rodzaj inwestycji, zabudowa osiedlowa – garaże.
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 13.01.2010 r.
8. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 02.12.2009 r. do dnia 23.12.2009 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: środa, 2 gru 2009 09:35
Data opublikowania: środa, 2 gru 2009 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sty 2010 07:35
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1415 razy