BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Inwestycja Drogowa wsi Góra, Ublik, gm. Orzysz

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY  PISKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na

realizację inwestycji drogowej

 

Znak sprawy : WZB.6740.I.1.2019                                                      Pisz, dnia 09 maja 2019r.                                                                                                                                                                                                       

 

            Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.)- zawiadamia się – że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 15 marzec 2019 r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16(Drozdowo)-Cierzpięty-Ublik-DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508-odcinek Ublik-DK Nr 63,droga klasy L

          Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

             Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach od 730‑1530

 

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

  • nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

dz. nr 242/6 , 242/7, 242/8- obręb wsi Ublik

dz. nr 256/1, 256/2, 256/3, 257/1, 257/2, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2 – obręb wsi Góra.

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                        z up. STAROSTY

                                                                                    mgr inż. Beata Dębińska 

                                                                            Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

                                                                                  Przestrzennego i Budownictwa

 

Data powstania: czwartek, 9 maj 2019 13:10
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2019 13:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 cze 2019 12:02
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 885 razy