BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

WZB.6740.I.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Nr WZB.6740.I.2.2019 z dnia 26 marca 2019 r.

 

 

   Zgodnie z art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 18 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1867 N DK Nr 16 (Wierzbiny)- Drygały- Skarżyn od km 25+ 100 do km 26 + 562,04 odcinek Lipińskie- Skarżyn, droga powiatowa klasa L. Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości: 186/1, 521, 181/1, 48, 65, 122, 192, 68, 64/3, 59/2, 121 obręb Skarżyn, gm. Biała Piska.

  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzający projekt budowlany. Nieruchomości powstałe w wyniku podziału obręb Skarżyn, gm. Biała Piska, dz. nr geod. 48/1, 48/2 ( przed podziałem 48) , 59/4, 59/3 (przed podziałem 59/2), 64/5, 64/4 (przed podziałem 64/3), 65/1, 65/2 (przed podziałem 65), 68/1, 68/2, (przed podziałem 68), 121/1, 121/2 (przed podziałem 121), 122/1, 122/2 (przed podziałem 122), 192/1, 192/2 (przed podziałem 192).

    Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 49 ustawy KPA).

   Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piszu, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ul. Warszawskiej 1 pokój 16 oraz składać uwagi i zastrzeżenia w ww. sprawie.

 

z up. STAROSTY

/-/ mgr inż. Beata Dębińska

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

Przestrzennnego i Budownictwa

Data powstania: środa, 27 mar 2019 10:24
Data opublikowania: środa, 27 mar 2019 11:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2019 10:56
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 710 razy