BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu

Linia kablowa nn 0,4 kV

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.1.2019

 

                             Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowalne (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) informuję, że 26 lutego 2019 r., wpłynęło zgłoszenie PGE Dyystrybucja S.A.dotyczące budowy linii kablowej nN 0,4 kV na dz. 1430/64, 1460/65, 1430/66, 1430/67, 1430/68, 1430/69, 1430/70, 1430/72, 1430/73, 1430/74, 1430/63, 1430/47, 1459/34, 1459/1 obręb Pisz 1.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 19 mar 2019 11:22
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2019 12:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 kwi 2019 10:46
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 915 razy