BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.11.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w ramach realizacji, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w dwóch częściach:

Część 1- Prowadzenie zajęć przez logopedę,

Część 2- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Data powstania: środa, 12 gru 2018 13:24
Data opublikowania: środa, 12 gru 2018 13:40
Data edycji: czwartek, 20 gru 2018 10:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2019 09:42
Artykuł był czytany: 626 razy
Ilość edycji: 3