BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Linia Kablowa nN-0,4 kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi Dz. 20/1, 19/558, 19/118, 19/449, 19/450, 19/193, 19/448, 119/113, 19/114, 19/446, 19/413, 19/414, 19/415, 19/416, 19/143, 19/144, 19/116, 19/200 obręb Szczechy Małe gm. Pisz

INFORMACJA

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.30.2018

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) informuję, żę 16 lipca 2018 r. wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy

Linii Kablowej nN-0,4 kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na dz. 20/1, 19/558, 19/118, 19/449, 19/450, 19/193, 19/448, 119/113, 19/114, 19/446, 19/413, 19/414, 19/415, 19/416, 19/143, 19/144, 19/116, 19/200 obręb Szczechy Małe gm. Pisz.

 

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: środa, 8 sie 2018 08:43
Data opublikowania: środa, 8 sie 2018 09:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2018 07:18
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 683 razy