BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic

Gmina Orzysz

Pisz, dnia 20.07.2018 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

           

            Działając zgodnie z art. 37-38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz 1034), a także na podstawie zgłoszonej pracy geodezyjnej o numerze ID G.6642.1.736.2017 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2018 r.

 

Urzędzie Miasta Orzysz odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych załączonych do niniejszego zawiadomienia.

 

            W związku z faktem, że nie są znane miejsca zamieszkania właścicieli, użytkowników wieczystych, władających zapraszam do udziału w wyżej opisanych czynnościach wszystkie  osoby mające interes prawny w celu przedstawienia swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 

            Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nastąpi o godz. 14:00

 

Informacja

 

            Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (osobiście lub przez pełnomocnika) leży w interesie zainteresowanych.

            Osoby biorące udział w ww. czynnościach winny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pisemne pełnomocnictwo. Dokument świadczący
o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do dokumentów.

            Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Z Up. STAROSTY

inż. Dorota Płochocka-Siejwa

Geodeta Powiatowy

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 lip 2018 15:20
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2018 15:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2018 10:23
Opublikował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 813 razy