BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.2.1.2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomość rolna, niezabudowana przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat.

ZARZĄD POWAITU

W PISZU

Pisz, dnia 10.07.2018 r.

 

 

Wykaz GN.6845.2.1.2018

 

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

I.

 

położenie nieruchomości

- obręb Kaliszki, gmina Biała Piska

 

numer działki

- 5/30

 

numer księgi wieczystej

- KW OL1P/00021022/7

 

powierzchnia nieruchomości

- 3,4830 ha

 

opis nieruchomości

- nieruchomość rolna, niezabudowana składająca się z użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa i RIVb (grunty orne)

roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie nieruchomości

- 360,00 zł za 1 ha

 

  1. Za zgodą Rady Powiatu Pisz wyrażoną w Uchwale Nr XLII/281/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej, przedmiotowa nieruchomość objęta niniejszym wykazem zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
  2. W/w nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XXXV(248)2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. dotyczące obrębu Kaliszki nie zawierają szczegółowych informacji o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
  4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
  5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.07.2018 r. do dnia 01.08.2018 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

Data powstania: wtorek, 10 lip 2018 08:48
Data opublikowania: środa, 11 lip 2018 07:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sie 2018 11:47
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 818 razy