BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa oświetlenia drogowego Dz. 169/1, 161/6 obręb Pogobie Średnie gm. Pisz

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

 WZB.6743.I.12.2018

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuje, że 20 marca 2018 r., zostało złożone zgłoszenie Gminy Pisz dotyczące budowy oświetlenia drogowego na dz. 169/1, 161/6  obręb Pogobie Średnie gm. Pisz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 10:42
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 11:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2018 08:45
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 824 razy