BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PINB w Piszu

przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego bez obowiązku zwrotu albo darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkól wyższych, jednostek organizacyjnych o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59), fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu informuje, że posiada następujące zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, kótre mogą być nieodpłatnie przekazane na wniosek jednostki lub instytucji, o której mowa w § 38 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017, poz.729). Wniosek należy złożyć w terminie do 14.02.2018 r. Wniosek powinien zawierać:

- nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę,

- wskazanie składnika rzeczowego, którego wniosek dotyczy,

- oświadczenie, że przekazanany lub darowany składnik rzeczowy zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.  

 

Komputer „MARUJN” (ŚT)

1999

Zużyty/ technicznie przestarzały, a jego remont jest ekonomicznie nieuzasadniony/

 

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty

2.      Likwidacja-do utylizacji

Drukarka laserowa hp 1000 (ŚT)

2002

 

Zużyta, technicznie przestarzała, a jej remont jest ekonomicznie nieuzasadniony/

 

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty/

2.      Likwidacja-do utylizacji

Komputer SAMSUNG (ŚT)

2003

 

Zużyty/ technicznie przestarzały, a jego remont jest ekonomicznie nieuzasadniony/

 

 

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty/

2.      Likwidacja-do utylizacji

Monitor LCD „17” (ŚT)

2006

Zużyty/ technicznie przestarzały, a jego remont jest ekonomicznie nieuzasadniony/

 

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty/

2.      Likwidacja-do utylizacji

Zestaw komputerowy SAMSUNG (ŚT)

2006

Zużyty/ technicznie przestarzały, a jego remont jest ekonomicznie nieuzasadniony/

 

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty/

2.      Likwidacja-do utylizacji

Drukarka laserowa kolorowa hp JET-1600 (PN)

2008

Zużyta/ technicznie przestarzała, a jej remont jest ekonomicznie nieuzasadniony/

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty/

2.      Likwidacja-do utylizacji

UPS 600V ACTIVE POWER/4sztuki (PN)

2007

Zużyte akumulatory, wymiana ekonomicznie nieuzasadniona

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty/

2.      Likwidacja-do utylizacji

UPS 600VACTVER POWER /1szt. (PN)

2012

Zużyty akumulator, wymiana ekonomicznie nieuzasadniona

 

1.      Nieodpłatne przekazanie na rzecz innej państwowej jednostki budżetowej lub samorządu terytorialnego albo darowizna na rzecz jednostek kultury i oświaty/

2.      Likwidacja-do utylizacji

 

Data powstania: czwartek, 8 lut 2018 11:03
Data opublikowania: czwartek, 8 lut 2018 11:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 lut 2018 11:52
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 1339 razy