BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.1.2.2017 w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w nieodpłatne użyczenie jednostce samorządu terytorialnego

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Piaski, gmina Ruciane-Nida, oznaczona działką nr 24/2 o powierzchni 0,3093 ha, przeznaczona do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminy Ruciane-Nida.

 

STAROSTWO POWIATOWE

                W PISZU

 

Pisz, dnia 18.01.2018 r.

GN.6840.1.2.2017

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie jednostce samorządu terytorialnego

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 121).

 

1.  Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00022200/6

2.  Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 24/2, położona w obrębie ewidencyjnym Piaski gmina Ruciane - Nida. Nieruchomość oznaczona użytkiem Bi – inne tereny zabudowane

3.  Powierzchnia nieruchomości

0,3093  ha,

4.  Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w odległości około 5 km od Rucianego Nidy w pobliżu jeziora Bełdany. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej, letniskowej i pensjonatowej oraz gruntami leśnymi. Od strony północnej sąsiaduje z działką na której znajduje się transformator.

5.  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Ruciane – Nida nr XVII/3/2004 z dnia 30 stycznia   2004 r. działka nr 24/2 oznaczona jest jako teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – rekreacyjno – pensjonatową.

6.    Termin zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość przeznacza się do użyczenia na okres nie dłuższy niż 3 lata

7.  Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Gminy Ruciane – Nida dla potrzeb stworzenia miejsca obsługi turystycznej.

 

1.     Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 32/20017 Starosty Piskiego  z dnia 05 grudnia 2017 r. została
        przeznaczona do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Ruciane - Nida.

2.     Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 31 stanowiącą drogę gminną Gminy Ruciane – Nida.

3.     Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4.     Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5.     Oddanie w bezpłatne użyczenie nastąpi na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa, a Gminą Ruciane – Nida.

6.     Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19.01.2018 r. do dnia 09.02.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: czwartek, 18 sty 2018 08:29
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2018 09:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2018 08:54
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1343 razy