BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa linii kablowej nN 0,4kV Dz. 31, 36/26, 36/21 obręb Zdory gm. Pisz

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane.

Budowa linii kablowej

WZB.6743.I.30.2017

 

INFORMACJA

o dokonaniu zgłoszenia

 

                 Zgodnie z art. 30a pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami) informuję, że 21 sierpnia 2017 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nN 0,4kV.
Dz. 31, 36/26, 36/21 obręb Zdory gm. Pisz.


 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel. 087 425 46 71

Data powstania: wtorek, 22 sie 2017 08:04
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2017 08:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2017 07:56
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 1074 razy