BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa linii kablowej nN 0,4kV Dz. 208, 217/5, 217/2, 216/17, 216/14, 205/6, 217/2, 217/5, 216/11, 216/13, 216/17, 216/15, 216/14, 216/5, 216/4, 216/3, 208 Wygryny gm. Ruciane Nida Rozbiórka linii napowietrznej i kablowej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.26.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 19 lipca 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące Budowa linii kablowej nN 0,4kV
Dz. 208, 217/5, 217/2, 216/17, 216/14, 205/6, 217/2, 217/5, 216/11, 216/13, 216/17, 216/15, 216/14, 216/5, 216/4, 216/3, 208 Wygryny gm. Ruciane Nida i rozbiórka linii napowietrznej i kablowej.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: środa, 16 sie 2017 09:49
Data opublikowania: środa, 16 sie 2017 09:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 wrz 2017 09:04
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 1054 razy