BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2017

usługi w zakresie projektowania: ZADANIE NR 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16(Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 25+100 do km 26+593 – odcinek Lipińskie – Skarżyn; ZADANIE NR 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+436 - odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N; ZADANIE NR 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w m. Ruda: 1) droga powiatowa Nr 1869N Wólka Piska – Ruda od km 0+537 do km 1+018; 2) droga powiatowa Nr 1672N od drogi pow. Nr 1670N – Ruda – Drygały od km 2+708 do km 3+359;
Data powstania: czwartek, 30 mar 2017 15:05
Data opublikowania: czwartek, 30 mar 2017 15:23
Data edycji: piątek, 7 kwi 2017 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 maj 2017 08:10
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1135 razy
Ilość edycji: 2