BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV Dz. 41/4, 1/13, 1/12, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/17, 1/20, 1/37, 1/18, 2/4 obręb Cibory gm. Biała Piska

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.11.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 06 marca 2017 r., zostało złożone zgłoszenie Gminy Biała Piska dotyczące budowy linii kablowej nN 0,4KV zlokalizowanej na Dz. 41/4, 1/13, 1/12, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/17, 1/20, 1/37, 1/18, 2/4 obręb Cibory gm. Biała Piska

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:35
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 13:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 maj 2017 13:14
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 957 razy