BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

kanał Jegliński zmiana decyzji

wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 07.03.2017r. ( data wpł. 13.03.2017r.) Pana Jana Kłosowskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 08.03.2017r. w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla odbudowy brzegów kanału Jeglińskiego udzielonego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Odbudowie brzegów i udrożnieniu Kanału Jeglińskiego m. Karwik, gm. Pisz, powiat piski, woj. warmińsko – mazurskie” na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 Maldanin, nr 1026/5 obręb Pilchy, nr 424 Zdory

- w zał treść obwieszczenia

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 mar 2017 07:57
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2017 08:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2017 07:52
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Sylwia Piotrowska Kamińska
Artykuł był czytany: 1495 razy