BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2017

Dostawa kruszywa grubego i drobnego z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 - Dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2-5,6 mm i 8-11,2 mm (kruszywo grube) w łącznej ilości 1300 ton z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; ZADANIE NR 2 - Dostawa piasku (kruszywo drobne) w łącznej ilości 3300 ton do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg;
Data powstania: czwartek, 16 mar 2017 15:01
Data opublikowania: czwartek, 16 mar 2017 15:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 kwi 2017 21:36
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 963 razy