BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa oświetlenia drogowego Dz. 134 obręb Rostki gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.8.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r., zostało złożone zgłoszenie Gminy Pisz  dotyczące budowy oświetlenia drogowego na dz. 34 obręb Rostki gm. Pisz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: piątek, 10 mar 2017 08:05
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 08:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 kwi 2017 13:40
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 995 razy