BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b oraz c Prawa budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.7.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 13 lutego 2017 r., zostało złożone zgłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Ogrodowa 1, 12-230 Biała Piska dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na dz. 9/63, 9/78, 13/17, 13/36, 13/37 obręb Kaliszki gm. Biała Piska.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 09:25
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2017 09:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 kwi 2017 13:40
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1149 razy