BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/171/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w partnerstwie z Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS w Warszawie projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2017 07:50
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2017 07:53
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 833 razy