BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV Dz. 199/3, 202 obręb Nowe Guty gm. Orzysz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.2.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV Dz. 199/3, 202 obręb Nowe Guty gm. Orzysz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: piątek, 10 lut 2017 09:27
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2017 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 mar 2017 13:42
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1164 razy