BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN Dz. 107/21, 107/6, 230, 623/1, 623/5 obręb geod. Łupki gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.27.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV Dz. 107/21, 107/6, 230, 623/1, 623/5 obręb geod. Łupki gm. Pisz

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2017 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2017 11:47
Data przejścia do archiwum: środa, 1 mar 2017 08:12
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1136 razy