BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę linii energetycznych w obrębach Nitki, Drygały oraz Pogorzel Wielka gm. Biała Piska

 

Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa informuje, że 12 stycznia 2017 roku została wydana decyzja, pozwolenie na budowę i rozbiórkę dotycząca:

Linia elektroenergetyczna kablowa SN 15kV dł. 789,00m, budowa słupa SN-15kV na dz. nr geod. 195/1 obręb Pogorzel Wielka gm. Biała Piska i dz. nr geod. 126 obręb geod. Nitki gm. Biała Piska (Etap I) oraz rozbiórka linii energetycznej napowietrznej wraz ze słupami Sn-15kV i nN 0,4kV, rozbiórka słupowej stacji transformatorowej SN/NN na dz. 57/2, 57/1, 117, 69/1, 120, 121, 55/4, 55/3, 54/1, 54/2, 52/3, 52/1, 51/1, 772/5, 772/6, 123/3, 95/8, 126, 39, 38, 139, 36/3, 101/5, 103/6, 103/7, 122/1, 76, 132/2, 123/2, 123/1, 94, 111, 113, 77/1, 709/1, 709/2, 84, 5, 129, 30/6, 30/5, 30/4, 137/1, 20/5, 20/4, 13/2, 15, 16/1, 17, 98, 96/2, 95/8, obręb Nitki gm. Biała Piska dz. 35, 34 obręb Drygały gm. Biała Piska. Kat. obiektu XXVI.

 

Projektant: inż. Irena Werdoni-Kiss upr. bud. do projektowania w branży elektrycznej nr Bł-119/92 i należąca do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr PDL-IE-1638/01

Z treścią decyzji zainteresowane strony moga zapoznać się w siedzibie Starostwa Pwoiatowego w Piszu w godzinach 7.30 - 15.30 w pokoju nr 16.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

 

Data powstania: czwartek, 12 sty 2017 10:47
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2017 11:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2017 07:44
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1060 razy