BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Elektroenergetyczna linia nn 0,4kV kablowa Dz. 402/8, 441/1, 420/2, 16/1, 17/5, 17/13 Ruciane Nida ul. Dworcowa

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.11.2016

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 29 lipca 2016 r., zostało złożone zgłoszenie budowy budowy Linii kablowej zlokalizowanej na Dz. 402/8, 441/1, 420/2, 16/1, 17/5, 17/13 Ruciane Nida ul. Dworcowa.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.

Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2016 12:40
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1029 razy