BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów mleczarskich, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów mleczarskich do Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

 

Dostarczane artykuły mleczarskie powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

 

 

 

Termin realizacji zamówienia- od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 lip 2016 11:59
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 12:03
Data edycji: piątek, 15 lip 2016 14:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 sie 2016 14:18
Artykuł był czytany: 970 razy
Ilość edycji: 1