BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, w sześciu częściach:

Część 1- Dostawa wyrobów piekarniczych

Część 2- Dostawa produktów mlecznych

Część 3- Dostawa różnych artykułów spożywczych

Część 4- Dostawa warzyw, owoców i jaj

Część 5- Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych

Część 6- Dostawa ryb i lodów

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f do SIWZ.

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Część 1, Część 2, Część 4, Część 5, Część 6- od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. ,

- Część 3- od 21 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Data powstania: wtorek, 24 maj 2016 11:47
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2016 11:52
Data edycji: środa, 8 cze 2016 12:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2016 13:28
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1072 razy
Ilość edycji: 2