BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

Starosta Piski zawiadamia mieszkańców powiatu piskiego o poddaniu konsultacjom
społecznym projekt: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Powiatu Piskiego”, zwanego dalej „Planem transportowym”.

 

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1440), Uchwała nr XXXV/283/13 Rady Powiatu Piskiego z dnia 31.10.2013 r.

 

 1. Miejsce wyłożenia projektu planu transportowego:

‒      pokój 10 (parter) Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, tel. 87 425 47 11,

‒      Biuletyn Informacji Publicznej: bip.powiat.pisz.pl

 

 1. Forma i miejsce składania opinii:

‒      uwagi wnoszone osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu,

‒      uwagi wnoszone pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@powiat.pisz.pl

 

 1. Ostateczny termin składania opinii dotyczących planu:

do 05.05.2016 r. do godz. 14.00. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.

 

 1. Cel konsultacji społecznych: Zebranie opinii mieszkańców powiatu piskiego na temat
  projektu Planu transportowego.

 

 1. Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie: od 15.04.2016 r. do 05.05.2016 r.

 

 1. Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji społecznych
  w ww. zakresie nastąpi poprzez:

‒      umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Piskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej bip.powiat.pisz.pl

‒      wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych planu transportowego na
tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Piszu,

‒      ogłoszenie w miejscowej prasie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 kwi 2016 09:23
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2016 09:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 08:23
Opublikował(a): Waldemar Zieliński
Zaakceptował(a): Waldemar Zieliński
Artykuł był czytany: 1164 razy