BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 6840.1.5.2015

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
 1. 6840.1.5.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00013139/1

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działkami nr 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 22/1, 22/3, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 o łącznej powierzchni 4,7818 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane - Nida.

Działki nr 8, 9/1, 23/11, 32/2 oznaczone użytkami Bi – inne tereny zabudowane,

Działki nr 5/2, 7/1 oznaczone użytkami W – rowy,

Działki nr 6/1, 32/3, 34/3, 34/4 oznaczone użytkami dr– drogi,

Działka nr 23/12 oznaczona użytkiem RVI –grunty orne klasy VI,

Działki nr 22/3, 22/4, 23/9, 23/10, 32/12, 32/13 oznaczone użytkami Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,

Działki nr 1/1, 9/4 oznaczone użytkami PsV – pastwiska trwałe klasy V,

Działka nr 4/1 oznaczona użytkami Bi – inne tereny zabudowane, PsV – pastwiska trwałe klasy V, RV –grunty orne klasy V,

Działka nr 9/3 oznaczona użytkami Bi – inne tereny zabudowane, PsV – pastwiska trwałe klasy V,

Działki nr 10, 11 oznaczone użytkami Bi – inne tereny zabudowane, PsV – pastwiska trwałe klasy V, RVI –grunty orne klasy VI,

Działka nr 21/1 oznaczona użytkami ŁV- łąki trwałe klasy V, RVI – pastwiska trwałe klasy VI,

Działka nr 22/1 oznaczona użytkami Bi – inne tereny zabudowane, ŁV- łąki trwałe klasy V, RV –grunty orne klasy V,

Działka nr 23/8 oznaczona użytkami Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, dr – drogi, RV –grunty orne klasy V, RVI –grunty orne klasy VI,

Działka nr 34/1 oznaczona użytkami Bi – inne tereny zabudowane, dr – drogi,

 1. Powierzchnia nieruchomości

dz. 1/1 o pow. 0,0100 ha,

dz. 4/1 o pow. 0,7100 ha,

dz. 5/2 o pow. 0,0300 ha,

dz. 6/1 o pow. 0,1400 ha,

dz. 7/1 o pow. 0,0400 ha,

dz. 8 o pow. 0,0700 ha,

dz. 9/1 o pow. 1,0100 ha,

dz. 9/3 o pow. 0,0404 ha,

dz. 9/4 o pow. 0,0138 ha,

dz. 10 o pow. 0,3700 ha,

dz. 11 o pow. 0,5000 ha,

dz. 21/1 o pow. 0,1400 ha,

dz. 22/1 o pow. 0,2300 ha,

dz. 22/3 o pow. 0,2861 ha,

dz. 22/4 o pow. 0,0140 ha,

dz. 23/8 o pow. 0,0462 ha,

dz. 23/9 o pow. 0,3365 ha,

dz. 23/10 o pow. 0,0015 ha,

dz. 23/11 o pow. 0,5574 ha,

dz. 23/12 o pow. 0,0039 ha,

dz. 32/2 o pow. 0,0400 ha,

dz. 32/3 o pow. 0,0100 ha,

dz. 32/12 o pow. 0,0425 ha,

dz. 32/13 o pow. 0,0187 ha,

dz. 34/1 o pow. 0,0800 ha,

dz. 34/3 o pow. 0,0348 ha,

dz. 34/4 o pow. 0,0015 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w obrębie Piaski, gmina Ruciane - Nida, o łącznej powierzchni 47818 m 2 . Położona jest w pobliżu jeziora Bełdany oraz zabudowana obiektami usług turystycznych.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym na podstawie zaświadczenia ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane – Nida, zatwierdzonym uchwałą              nr X/52/99 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 29 czerwca 1999 roku teren działek nr 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 22/1, 22/3, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 o łącznej powierzchni 4,7818 ha, położonych w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida oznaczony jest jako teren zainwestowania turystycznego.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 1.982.056,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego – 1.359.691,00 zł

- różnica pomiędzy wartością prawa własności a prawa użytkowania wieczystego gruntu

- 622.365,00 zł

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 42 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 lutego 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 4. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.04.2016 r. do dnia 21.04.2016 r.

 

 

 

Data powstania: piątek, 1 kwi 2016 09:24
Data opublikowania: piątek, 1 kwi 2016 10:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 kwi 2016 13:23
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 1050 razy