BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego

 

Bezpłatna pomoc prawna

dla mieszkańców Powiatu Piskiego

 

            Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Piski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

            Nieodpłatna pomoc prawna udzielona będzie na podstawie umów z Powiatem, przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej i radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być świadczona przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Ustawa zezwala również przy tworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowych.

            W Powiecie Piskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Piski Zarządzeniem nr 36/2015 z dnia 07.10.2015 r. określił 2 powiatowe lokale , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim, tj.:

1)    dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, w Piszu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1.

Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie będzie świadczona przez adwokata i radcę prawnego w dniach:

 • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
 • środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

 

2)    dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert, w Białej Piskiej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 16 (budynek sali gimnastycznej).

Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie będzie świadczona w dniach:

 • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
 • środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

 

            Do kogo będzie skierowana bezpłatna pomoc prawna?

            Ustawa zakłada, że do darmowej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej):

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

            Na czym będzie polegała pomoc prawna?

 • na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • na wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • na pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
 • na sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/  

    

 

 

Data powstania: środa, 16 gru 2015 14:20
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 14:28
Data edycji: piątek, 8 sty 2016 11:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 sie 2016 08:21
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1981 razy
Ilość edycji: 1