BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą do Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2015 10:30
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2015 10:37
Data edycji: piątek, 19 cze 2015 10:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2015 08:51
Opublikował(a): Halina Pańkowska
Zaakceptował(a): Halina Pańkowska
Artykuł był czytany: 902 razy
Ilość edycji: 2