BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Piszu obejmujących remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku sali gimnastycznej w zakresie:
- remont tablicy głównej wraz z wyłącznikiem p.pożarowym,
- wymiana WLZ- tów,
- wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem
a projektem budowlano- wykonawczym Wykonawca jest zobowiązany wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych.
3. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia robót, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją ZSO w Piszu.
Data powstania: wtorek, 7 paź 2014 13:09
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2014 13:18
Data edycji: środa, 22 paź 2014 13:15
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 09:45
Opublikował(a): Ryszard Pawlicki
Zaakceptował(a): Ryszard Pawlicki
Artykuł był czytany: 1017 razy
Ilość edycji: 1