BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/244/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”
Uchwała została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. nr PN.4131.500.2013
Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2014 07:53
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2014 07:57
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1099 razy