BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6850.2.1.2013 nieruchomści przeznaocznych do oddania w użyczenie

Nieruchomości (lokale użytkowe nr 4 i nr 5) usytuowane w budynku użytkowym nr 5, posadowionym na działce nr 416/1, położonej w Piszu, obręb Pisz 2 przy ul. Lipowej
bez nazwy

Pisz, 11.12.2013 r.

 

Wykaz nr G.6850.2.1.2013

 

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie:

   
Położenie nieruchomości -     miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5
   
Numer księgi wieczystej -     KW OL1P/00011105/0
   
Numer działki -     416/1
   
Powierzchnia działki -     0,0339 ha

 

Lp.

Numer lokalu

Pow. lokalu   w m2

Pow. pomieszczenia przynależnego w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

1.

Lokal  nr 4

217,73

9,72

lokal nr 4 (I piętro, KW OL1P/00038731/2) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należącego do niego pomieszczenia przynależnego (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa                 w Piszu)

2.

Lokal   nr 5

160,25

13,62

lokalu nr 5 (poddasze, KW OL1P/00038732/9) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należącego do niego pomieszczenia przynależnego (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2 wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (Prokuratura Rejonowa w Piszu)

 

1.     Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr 87/103/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.12.2013 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, lokali użytkowych (biurowych) usytuowanych w budynku, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5 została przeznaczona do oddania w nieodpłatne użyczenie Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2.     W/w nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.     Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.12.2013 r. do dnia 02.01.2014 r.

 

 

STAROSTA

            Powiatu Pisz

        /-/ Andrzej Nowicki

 

 

          WICESTAROSTA

 Powiatu Pisz

          /-/ Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 11 gru 2013 10:20
Data opublikowania: czwartek, 12 gru 2013 09:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 19:19
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 1160 razy