BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego oraz zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu w dwóch częściach:
Część 1- dostawa oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 18 000 litrów
spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1,

Część 2- zakup (sukcesywne tankowanie) benzyny bezołowiowej 95 w szacunkowej ilości 500 litrów spełniającej wymagania normy PN-EN 228:2009 i oleju napędowego w szacunkowej ilości 1 100 litrów spełniającego wymagania normy PN-EN 590+A1:2012.
Dostawa oleju opałowego będzie realizowana w czterech partiach:
- trzy partie po 5000 litrów oleju na każdą partię,
- jedna partia 3000 litrów,
w terminie do 2 dni od dnia złożenia telefonicznego zamówienia.
Tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego będzie odbywać się na podstawie rzeczywistego zużycia
i bieżących potrzeb Zamawiającego. Odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca tankowania z przyczyn ekonomicznych nie może przekraczać 10 km.
Data powstania: środa, 4 gru 2013 14:34
Data opublikowania: środa, 4 gru 2013 14:39
Data edycji: wtorek, 17 gru 2013 12:50
Data przejścia do archiwum: środa, 8 sty 2014 12:25
Opublikował(a): Stanisław Zduniak
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 1184 razy
Ilość edycji: 1