BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Zawodowych w Piszu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, w sześciu częściach:
Część 1- Dostawa wyrobów piekarniczych
Część 2- Dostawa produktów mlecznych
Część 3- Dostawa różnych artykułów spożywczych
Część 4- Dostawa warzyw, owoców i jaj
Część 5- Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych
Część 6- Dostawa ryb
szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f do SIWZ.
Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 lip 2013 13:48
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2013 13:51
Data edycji: środa, 24 lip 2013 14:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sie 2013 09:28
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1037 razy
Ilość edycji: 1