BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania oraz remontu w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej S-2, w tym
w kanałach, oraz w łączniku i budynku D wraz z piwnicami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu obejmującej:
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą,
2) naprawa elewacji części ściany frontowej budynku A,
3) remont klatki schodowej i remont klasopracowni z wymianą instalacji elektrycznej w klasopracowni.
Budynki Zespołu Szkół zasilane są w ciepło bezpośrednio z miejskiej sieci cieplnej z kotłowni wysokoparametrowej zlokalizowanej w Jagodnem 1c, 12- 200 Pisz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia robót, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją ZSO w Piszu.
Data powstania: piątek, 7 cze 2013 14:02
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2013 14:31
Data edycji: czwartek, 4 lip 2013 12:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lip 2013 13:41
Opublikował(a): Ryszard Pawlicki
Zaakceptował(a): Ryszard Pawlicki
Artykuł był czytany: 1271 razy
Ilość edycji: 1