BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku A Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku A Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu obejmującej:
1. demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
2. montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania.
Budynek Zespołu Szkół zasilany jest w ciepło bezpośrednio z miejskiej sieci cieplnej z kotłowni wysokoparametrowej zlokalizowanej w Jagodnem 1c, 12- 200 Pisz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym.
4. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia robót, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekcją ZSO w Piszu
Data powstania: czwartek, 26 lip 2012 13:46
Data opublikowania: czwartek, 26 lip 2012 13:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 wrz 2012 10:18
Opublikował(a): Ryszard Pawlicki
Zaakceptował(a): Ryszard Pawlicki
Artykuł był czytany: 1362 razy