BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wyd.pozwol. wodnopr. na przebudowę urządzeń wodnych w Nadleśnictwie Maskulińskie

zmiania wniosku w następstwie, którego prowadzone będzie postępowanie dotyczące wydania decyzji wodnoprawnej na przebudowę 11 rowów melioracyjnych ( obiekty małej retencji, w tym 15 progów, 5 zastawek, 6 brodów, 3 przepusty piętrzące, 1 przetamowanie ziemne) w Nadleśnictwie Maskulińskim w powiecie piskim, w ramach projektu „ zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie”.
- w zał. treść obwieszczenia
Data powstania: piątek, 20 lip 2012 15:03
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2012 15:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 12:26
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Sylwia Piotrowska Kamińska
Artykuł był czytany: 1325 razy