BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w trzech częściach

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, w trzech częściach:
Część 1- Dostawa warzyw, owoców i jaj
Część 2- Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych
Część 3- Dostawa ryb
szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c do SIWZ.
Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 lip 2012 14:38
Data opublikowania: środa, 18 lip 2012 14:42
Data edycji: piątek, 3 sie 2012 14:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 sie 2012 10:27
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1241 razy
Ilość edycji: 1