BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6845.2.5.2012 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomość rolna, położona w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, oznaczona działką nr 5/30, przeznaczona do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy, w drodze bezprzetargowej.
bez nazwy

Pisz,  22.05.2012 r.

 

 

Wykaz G.6845.2.5.2012

 

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

I.  
położenie nieruchomości -     obręb Kaliszki, gmina Biała Piska,

 

numer działki -     5/30,

 

numer księgi wieczystej   KW OL1P/00021022/7,

 

powierzchnia nieruchomości -     3,4830 ha,

 

opis nieruchomości -     nieruchomość rolna składająca się z użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa i RIVb (grunty orne). Teren na, którym zlokalizowana jest w/w nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie nieruchomości -     350,00 zł za 1 ha.

 

1.     Za zgodą Rady Powiatu Pisz wyrażoną w Uchwale Nr XVII/113/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej Powiatu Piskiego, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej, nieruchomość objęta niniejszym wykazem zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działkami nr 5/29 i 5/31.

2.     W/w nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.     Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

4.     Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5.     Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24.05.2012 r.  do dnia 13.06.2012 r.

 

 

     STAROSTA

    Powiatu Pisz

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

WICESTAROSTA

    Powiatu Pisz

/-/ Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 23 maj 2012 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 28 maj 2012 09:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2012 12:11
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1125 razy