BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego - ogłoszenie Starosty Piskiego

Ogłoszenie Starosty Piskiego o wyłożeniu operatu modernizacyjnego gminy Pisz w zakresie włączenia rowów melioracji szczegółowej do działek przyległych
Starostwo Powiatowe            w Piszu
   
Starostwo Powiatowe
           w Piszu

 

 

 

G.7436-I/450/09/10

Pisz dnia 08.12.2009 r.

 

INFORMACJA

 

Starosta Piski informuje, że w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Piszuul. Warszawska 1 w terminie od 20 lutego  do 12  marca  2010 r. w godzinach od 8 do 14 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt modernizacji operatu ewidencyjnego gruntów i budynków w zakresie włączenia rowów melioracji szczegółowej do działek przylegających w obrębach: Anuszewo, Babrosty, Borki, Bogumiły, Ciesina, Hejdyk, Jaśkowo, Jagodne, Jeże, Jeglin, Karwik, Karpa, Kocioł Duży, Łupki, Maszty, Pilchy, Piskorzewo, Pogobie Średnie, Pogobie Tylne, Snopki, Turowo, Turośl, Uściany, Wiartel Mały, Wielki Las, Wolisko, Wąglik, Zawady i Zdunowo w gminie Pisz, powiat piski, województwo warmińsko- mazurskie.
            Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian gruntowych i mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3  i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznej (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
           Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.
           Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
          
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 

   
   
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: środa, 24 lut 2010 09:39
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2010 12:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 mar 2010 11:24
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1701 razy