BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

G.7001/1/2009/ wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości położone w mieście Biała Piska przy ul. Sienkiewicza, przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz dnia 12.10.2009 r.

     

Wykaz G.7001/1/2009

     

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży, podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Sienkiewicza
     
numer księgi wieczystej KW 25628
     

Lp.

Numery działek

Pow. działek

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena gruntu

Cena nieruchomości

W tym wartość poniesionych nakładów

1.

168/2

168/28 do 26/663 części

 

0,0026 ha

0,0877 ha

 

-

26/663

 

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

 

1360,00 zł

799,00 zł + 22% VAT

 

4790,00 zł

  799,00 zł + 22% VAT

5589,00 zł + VAT j.w.

3430,00 zł

-

2.

168/3

168/28 do 24/663 części

 

0,0024 ha

0,0877 ha

 

-

24/663

 

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

 

1260,00 zł

738,00 zł + 22% VAT

 

4560,00 zł

  738,00 zł + 22% VAT

5298,00 zł + VAT j.w.

3300,00 zł

-

 

3.

168/5

168/28 do 26/663 części

0,0026 ha

0,0877 ha

-

26/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1360,00 zł

  799,00 zł + 22% VAT

4600,00 zł

  799,00 zł + 22% VAT

5399,00 zł + VAT j.w.

3240,00 zł

-

4.

168/9

168/28 do 28/663 części

0,0028 ha

0,0877 ha

-

28/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1470,00 zł

861,00 zł +22% VAT

4550,00 zł

  861,00 zł + 22% VAT

5411,00 zł + VAT j.w.

3080,00 zł

-

5.

168/10

168/28 do 28/663 części

 

0,0028 ha

0,0877 ha

 

-

28/663

 

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

 

1470,00 zł

861,00 zł + 22% VAT

 

4690,00 zł

  861,00 zł + 22% VAT

5551,00 zł + VAT j.w.

3220,00 zł

-

 

6.

168/11

168/28 do 34/663 części

 

0,0034 ha

0,0877 ha

 

-

34/663

 

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

 

1780,00 zł

1045,00 zł + 22% VAT

 

6090,00 zł

1045,00 zł + 22% VAT

7135,00 zł + VAT j.w.

4310,00 zł

-

 

7.

168/14

168/28 do 19/663 części

 

0,0019 ha

0,0877 ha

 

-

19/663

 

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

1000,00 zł + 22% VAT

584,00 zł + 22% VAT

1584,00 zł + 22% VAT

-

8.

168/15

168/28 do 21/663 części

0,0021 ha

0,0877 ha

-

21/663

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

1100,00 zł + 22% VAT

646,00 zł + 22% VAT

1746,00 zł + 22% VAT

-

9.

168/17

168/28 do 25/663 części

 

0,0025 ha

0,0877 ha

 

-

25/663

 

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

 

1310,00 zł

768,00 zł + 22% VAT

 

5010,00 zł

  768,00 zł + 22% VAT

5778,00 zł + VAT j.w.

3700,00 zł

-

 

10.

168/20

168/28 do 22/663 części

 

0,0022 ha

0,0877 ha

 

-

22/663

 

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

 

1150,00 zł

676,00 zł + 22% VAT

 

4340,00 zł

  676,00 zł + 22% VAT

5016,00 zł + VAT j.w.

3190,00 zł

-

 

11.

168/21

168/28 do 20/663 części

 

0,0020 ha

0,0877 ha

 

-

20/663

 

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

 

1050,00 zł

615,00 zł + 22% VAT

 

3830,00 zł

  615,00 zł + 22% VAT

4445,00 zł + VAT j.w.

2780,00 zł

-

 

12.

168/24

168/28 do 18/663 części

0,0018 ha

0,0877 ha

-

18/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

940,00 zł

553,00 zł + 22% VAT

2810,00 zł

  553,00 zł + 22% VAT

3363,00 zł + VAT j.w.

1870,00 zł

-

13.

168/26

168/28 do 19/663 części

0,0019 ha

0,0877 ha 

-

19/663

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

1000,00 zł + 22% VAT

584,00 zł + 22% VAT

1584,00 zł + 22% VAT

-

14.

168/27

168/28 do 20/663 części

0,0020 ha

0,0877 ha

-

20/663

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

1050,00 zł + 22% VAT

615,00 zł + 22% VAT

1665,00 zł + 22% VAT

-

     
1.

      Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 168/2, 168/3, 168/5, 168/9, 1687/10, 168/11, 168/17, 168/20, 168/21 i 168/24 objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.

2. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XIX/123/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 czerwca 2008 r. zostały przeznaczona do sprzedaży.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
5. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt procedury ponosi nabywca.
6. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 24.11.2009 r.
8. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
9. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 13.10.2009 r. do dnia 03.11.2009  r.
     
     
 

WICESTAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr inż. Marek Wysocki

 
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2009 14:36
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2009 08:20
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lis 2009 08:32
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1515 razy