BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/ 19 /2009

Nowa strona 1

                                                                                             Pisz , dnia :  12.10.2009r.

 

 

 

 

 

                                               INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

                                                                                                         

 

                                           Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu  informuje , że  w  wyniku   postępowania  Nr  PZD.II.3431 / 19 / 2009    przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w  dniu  09.10.2009r.  na  przebudowę drogi  powiatowej Nr 1875N   Kumielsk – Cwaliny             od km 0+660  do km   1+026  ( km rob.: 0+310 – 0+676 ) 

 

za  najkorzystniejszą  została  uznana  oferta

                                            Przedsiębiorstwa  Drogowo – Mostowego  w  Piszu   

                                                                          Spółka  z  o.o.

                                                     12-200  Pisz, ul. Czerniewskiego 2

                          

  z  ceną  / brutto /   368 747,07 zł.

  Słownie :  trzysta  sześćdziesiąt  osiem  tysięcy siedemset  czterdzieści  siedem  złotych  07/100. 

                

  Uzasadnienie : 

  

  Wpłynęła  1 oferta . Wykonawca spełnił  warunki udziału w postępowaniu i zaoferował cenę, jaką

  Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

  Kryteria  oceny  ofert  zgodnie ze  SIWZ  -   cena  100 %.

  Oferta otrzymała  100 pkt.

 

  

 

                                                                                                       Dyrektor  PZD w Piszu

                                                                                              

                                                                                                  mgr inż. Leszek Skolimowski

                                                                                                           ( podpis  nieczytelny )       

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2009 08:22
Data opublikowania: poniedziałek, 12 paź 2009 08:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 paź 2009 07:36
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1430 razy