BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

przetarg
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Dyrektor Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Łupkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Łupkach

1. Części składowe nieruchomości :
1) Część działek oznaczona w ewidencji gruntu nr 51/3 i 52 o powierzchni 0,53 ha;
2)Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 51/4 o powierzchni 0,14 ha;
3)Część działki oznaczona w ewidencji gruntów nr 51/1 o powierzchni 0,33 ha wraz z częścią budynku gospodarczego o powierzchni 54 m2.

2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 5.000,00 zł netto

Warunki przetargu:

1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 02.07.2009 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Łupkach

2. Wadium ustala się na 10% ceny wywoławczej tj. 500,00 zł i płatne w gotówce do dnia 01.07.2009 r. godziny 15.00 do kasy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach Łupki 15 12-200 Pisz
lub na konto BS Ruciane Nida o/ Pisz 62 9364 0000 2002 0492 1415 0001

3. Osobie wygrywającej przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy nieruchomości. Jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu wadium zwrócone zostanie najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu

4. Przed przystąpieniem do licytacji oferent przedstawia następujące dokumenty:
a) Potwierdzenie wpłaty wadium.

5. Wysokość postąpienie ustala się na kwotę 100,00 zł
6. Nieruchomość można obejrzeć w dniach od 22.06.2009 r. w godzinach od 10.00– 14.00.

7. Cena dzierżawy podlega zapłacie do 15 grudnia 2009 r. w wysokości 60 % kwoty dzierżawy i do 15 czerwca 2010 w wysokości 40 % kwoty dzierżawy na konto „Ośrodka”, na podstawie wystawionej faktury VAT.

8. Dyrektor OSW w Łupkach zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.

9. Do dnia 01.07.2009 r. w Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Łupkach można zapoznać się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy.

10. Wszelkich informacji o przetargu udziela p. Ewa Ryzińska – Dyrektor OSW telefonicznie (o87) – 423-48-57 w godzinach 800 – 1400.


Łupki, 18.06.2009 r.
Data powstania: czwartek, 18 cze 2009 11:30
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2009 11:38
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2012 14:31
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 29022 razy