BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PROM BEŁDANY
Nowa strona 2

                                                                                                                 Pisz, dnia  08.05.2009r

 

 

 

                                                      P R O M   „BEŁDANY”

 

                  PROM  „BEŁDANY”  w  miejscowości  Wierzba   będzie  kursował :

                  od  dnia  29.05.2009r    do  dnia  30.09.2009r  

                  od  godz.  1100      do  godz.   1800  (1740  -  ostani  kurs   od  strony  Wierzby

                                                                         1750   -   ostani  kurs  od  strony  Mikołajek)  

 

 

         

            Wysokości  opłat  jednorazowych:

  

            -   3,00zł  za  przewóz osoby (osoby  piesze,pasażerowie  pojazdu)  z  wyjątkiem kierowcy

                przewożonego  pojazdu

           -   3,.00zł  za  przewóz  zwierzęcia, z wyjątkiem zwierzęcia przewożonego  jako  bagaż 

               ręczny

           -   5,00zł   za  przewóz  bagażu  ręcznego, którego  masa  przekracza  20 kg  na  osobę

           -   8,00zł  za  przewóz  pojazdów  trójkołowych  lub  czterokołowych  pojazdów 

               samochodowych  o  masie  własnej  nie  przekraczającej  550kg,  motorowerów  i  motocykli

          -    10,00zł  za  przwóz  pojazdów  samochodowych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  3,5t,

               z  wyjątkiem  autobusów,  oraz  zespołów, a także  pojazdów  zaprzęgowych

          -    12,00zł  za  przewóz  autobusów  o  dwóch  osiach  oraz  ciągników  samochodowych  bez 

               naczep

           -   15,00zł  za  przewóz  samochodów  ciężarowych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  3,5t 

                autobusów  o  trzech i  więcej  osiach  oraz  pojazdów  członowych  o  całkowitej  masie  i

               liczbie  osi  do  pięciu  -  jeżeli  ich  dopuszczlna  masa  całkowita  nie  przekracza  15t.

          

             Wysokość  opłaty  abonamentowej (miesięcznie):

 

         -   20,00zł             -  za przewóz  pieszych

         -   40,00zł             -  za  przewóz  motorowerów  i  motocykli 

         -   95,00zl             -  za  przewóz  samochodów  osobowych   

 

       Od  opłaty  zwolnione  są  pojazdy, o których  mowa  a  art. 13 ust. 3 i 4  ustawy  z  dnia  21  marca  1895r  o  drogach  publicznych. 

 

   

 

                  

Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2009 09:52
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2009 09:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lis 2009 09:52
Opublikował(a): Grażyna Krzyżańska
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1355 razy