BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

K O M U N I K A T

W związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r,realizowane będą zadania niezbędne do pomocy dla obywateli oraz inne zadania  wynikające z tych przepisów i potrzeb  urzędu. Wprowadza się następujące ograniczenia od dnia 3 listopada 2020r.

W związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r, realizowane będą zadania niezbędne do pomocy dla obywateli oraz inne zadania  wynikające z tych przepisów i potrzeb  urzędu.

            Wprowadza się następujące ograniczenia od dnia 3 listopada 2020r. :

- wnioski i pisma w sprawie uzgodnień, zajęć pasa drogowego lub innych sprawach  można przesyłać pocztą  listownie ,pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pzd.pisz.pl lub poprzez e-puap na skrzynkę PZD Pisz;

-  wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby które chcą przed wydaniem decyzji uzyskać wgląd do akt ,proszone są o takim zamiarze powiadomić PZD w Piszu drogą telefoniczną lub elektroniczną. W takich przypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt;

- w sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, dopuszcza się obsługę interesanta po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Wizyta może odbyć się przy zachowaniu reżimu sanitarnego ,w maseczce z zakrytymi ustami i nosem  oraz dezynfekcji rąk płynem wystawionym w punkcje obsługi interesanta;

- obsługa odbywa się w godzinach 8:00-14:00 na specjalnym wyznaczonym stanowisku;

- we wszystkich sprawach urzędowych prosimy kontaktować się w w/w godzinach  pod numerem  87-423-28-07 lub fax 87-423-24-22. Pracownicy pokierują Państwa do pracowników merytorycznych z którymi zostaną ustalone zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.

 

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i apelujemy o wyrozumiałość spowodowaną zaistniałą sytuacją 

 

Dyrektor PZD w  Piszu

Leszek Skolimowski

Data powstania: poniedziałek, 9 lis 2020 19:23
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lis 2020 19:28
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 725 razy