BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty PZD.II.342/43/2008

Nowa strona 1

                                                                                                                        Pisz , dnia :  11.12.2008 r.

 

 

 

 

 

                                             INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

                                                                                                         

 

                           Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu  informuje , że  w  wyniku postępowania  

  Nr  PZD.II.342 / 43 / 2008,  przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego                                                            

  w  dniu  11.12.2008r. na  dostawę piaskarki ( fabrycznie nowej )  została  wybrana  oferta

                                                                            OZAMET  Sp. z o.o.

                                                          ul. Sprzętowa  3 c

                                                           10 – 467  Olsztyn

                                                  

  z  ceną  / brutto /   71 100,00 zł.

  Słownie :  siedemdziesiąt jeden tysięcy sto  złotych  00/100. 

                

 

  Uzasadnienie : 

 

  Wpłynęła  1 oferta . Wykonawca spełnił  warunki udziału w postępowaniu  oraz zaoferował

  cenę,  jaką  Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zadania.

  Kryteria  oceny  ofert  zgodnie ze  SIWZ  -   cena  100 %.

  Oferta  otrzymała  100 punktów .

 

 

                                                                                                Dyrektor PZD w Piszu

                                                                                            mgr inż. Leszek Skolimowski

                                                                                                         

 

 

Data powstania: czwartek, 11 gru 2008 13:32
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2008 13:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2008 08:42
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1809 razy